Bijlagen

Projectinformatie

Vier ruime bouwkavels bestemd voor het realiseren van bedrijfsruimte met een bedrijfswoning. Achter deze kavels worden twee nieuwbouw bedrijfsverzamelgebouwen gerealiseerd met in totaal 28 multifunctionele bedrijfsunits. De bouwkavels zijn gelegen aan de rand van StarParc in het kantorengebied Schiphol-Rijk, een zeer verzorgde omgeving met ruim opgezette waterpartijen en bijbehorende beplanting. In het park bevinden zich drie hotels, waaronder het Radisson Blu hotel met onder meer diverse vergaderfaciliteiten en een bar/restaurant.


Ligging / bereikbaarheid

De kavels liggen in de directe nabijheid van de afrit van de Rijksweg A4/A44/A5 richting Amsterdam, Haarlem, Den Haag en Rotterdam aan de nieuwe N201. Daarnaast is de locatie eenvoudig te bereiken vanaf de A9 en vanuit Amstelveen. De Luchthaven Schiphol is zowel met de auto als met het openbaar vervoer binnen enkele minuten bereikbaar. Het openbaar vervoer van- en naar Park Schiphol-Rijk wordt verzorgd door ConneXXion en Sternet. In de spits rijden de bussen met een frequentie van elke 7 minuten en buiten de spits elke 15 minuten. Er zijn diverse haltes op het park. Nadere informatie treft u aan op de website www.connexxion.nl.

Naar verwachting zal in 2020 een HOV (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) transferium zijn gerealiseerd aan de entree van Park Schiphol-Rijk (kruising Fokkerweg/Kruisweg), die de bereikbaarheid van Schiphol-Rijk nog verder zal optimaliseren. Dit zogenaamde “Knooppunt Zuid” ligt op een steenworp afstand van de bouwkavels. Na realisatie zal er ongeveer iedere 2 minuten een bus stoppen op Knooppunt Zuid, van waaruit via (deels) autonome busbanen de hele regio Schiphol, Amsterdam en Hoofddorp bereikbaar zal zijn. Nadere informatie treft u aan op de website www.vervoerregio.nl.


Kavels

Kavel B  – ca. 893 m².
Kavel C  – ca. 883 m².
Kavel D – ca.  727 m².
Kavel E – ca.  851 m².

De situering van de kavels en de bouwregels treft u als bijlage bij deze projectinformatie aan.


Koopsom

De koopsom bedraagt € 325,– per m² grondoppervlak, te vermeerderen met BTW.


Regels Hoogheemraadschap

Een deel van het bebouwde en verharde oppervlak dient gecompenseerd te worden met extra open water. Dit zal op eigen terrein moeten plaatsvinden. Afhankelijk van het te realiseren bebouwde en verharde oppervlak dient hiervoor vergunning verstrekt te worden door het hoogheemraadschap Rijnland. Kopers zijn zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van deze vergunning.


Vergunningen

De aanvraag en het verkrijgen van overheidsvergunningen en de daartoe te verrichten werkzaamheden voor het te realiseren plan (waaronder de omgevingsvergunning en watervergunning) alsmede de vergunning voor de vestiging van het bedrijf zijn voor rekening en risico van de koper. Hiervoor gelden geen ontbindende voorwaarden.


Bestemming

De bestemming van de grond is “Bedrijf”, bestemd voor bedrijfsactiviteiten tot en met de categorie 2, de aangewezen gronden met de vermelding “BW” zijn bestemd voor bedrijfswoningen.
Een uittreksel uit het bestemmingsplan treft u als bijlage bij deze projectinformatie aan.


Aanvaarding

In overleg en onder voorbehoud gunning eigenaar.

Bijlagen