Bijlagen

Projectinformatie

Twee in aanbouw zijnde nieuwbouw bedrijfsverzamelgebouwen met in totaal 28 multifunctionele bedrijfsunits van ca. 200 m² elk, gelijkelijk verdeeld over de begane grond en eerste verdieping. De units zijn onder meer voorzien van een overheaddeur, personenentree en aansluitpunten ten behoeve van een toilet en pantry. De units worden casco opgeleverd.


Ligging / bereikbaarheid

De bedrijfsverzamelgebouwen liggen aan de voet van de afrit van de Rijksweg A4/A44/A5 richting Amsterdam, Haarlem, Den Haag en Rotterdam aan de N201. Daarnaast is de locatie eenvoudig te bereiken vanaf de A9 en vanuit Amstelveen. De Luchthaven Schiphol is zowel met de auto als met het openbaar vervoer binnen enkele minuten bereikbaar. Het openbaar vervoer van- en naar Park Schiphol-Rijk wordt verzorgd door ConneXXion en Sternet. In de spits rijden de bussen met een frequentie van elke 7 minuten en buiten de spits elke 15 minuten. Er zijn diverse haltes op het park. Nadere informatie treft u aan op de website www.connexxion.nl.

Naar verwachting zal in 2021 een HOV (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) transferium zijn gerealiseerd aan de entree van het park (kruising Fokkerweg/Kruisweg), die de bereikbaarheid van Schiphol-Rijk nog verder zal optimaliseren. Dit zogenaamde “Knooppunt Zuid” ligt op een steenworp afstand van de kantoren. Na realisatie zal er ongeveer iedere 2 minuten een bus stoppen op Knooppunt Zuid, van waaruit via (deels) autonome busbanen de hele regio Schiphol, Amsterdam en Hoofddorp bereikbaar zal zijn. Nadere informatie treft u aan op de website www.vervoerregio.nl.


Vloeroppervlak

De units hebben een oppervlak van ca. 200 m² elk, gelijkelijk verdeeld over de begane grond en 1e verdieping.


Parkeren

De koopsom van de units is inclusief 3 gereserveerde parkeerplaatsen per unit. Daarnaast zijn nog 2 extra parkeerplaatsen additioneel te koop. De koopsom hiervan bedraagt € 12.500,– v.o.n. te vermeerderen met BTW.


Opleveringsniveau

De units worden opgeleverd voorzien van:

  • personenentree;
  • overheaddeur (3.00 m hoog en 3.40 m breed);
  • betonnen trap naar de verdieping;
  • maximale vloerbelasting begane grondvloer 2.000 kg/m²;
  • maximale vloerbelasting verdiepingsvloer 400 kg/m²;
  • aluminium buitenkozijnen voorzien van isolatieglas;
  • meterkast met nutsaansluitingen (water en elektra).

 

Voor nadere informatie omtrent het opleveringsniveau verwijzen wij naar de uitgebreide informatie brochure welke tevens online beschikbaar is.


Koopsom

De koopsom van de beschikbare units (deze units staan aangegeven op de bijgevoegde situatieschets) bedraagt € 235.000,– per unit v.o.n. te vermeerderen met BTW. Een uitzondering hierop is de hoekunit met nummer 10, de koopsom hiervan bedraagt € 245.000,– per unit  v.o.n. te vermeerderen met BTW.


Kadaster

De grond wordt in volle eigendom verworven. De grond en opstallen zijn kadastraal gesplitst in separate units. Iedere koper wordt daardoor volledig eigenaar van zijn unit alsmede een aandeel in het mandelig terreindeel welke is bestemd als toegangsterrein/parkeerplaatsen en –indien van toepassing- van het deel bestemd voor groenvoorziening. Elke unit is apart met hypotheek te belasten en is verkoop- en/of verhuurbaar. Hieruit volgt dat iedere koper afzonderlijk zal worden aangeslagen voor onroerendezaakbelasting en nutsvoorzieningen.


Betaling Koopsom

De koopsom is onderverdeeld in grond- en ontwikkelingskosten en bouwkosten. De grond- en ontwikkelingskosten en de vervallen bouwtermijnen worden in rekening gebracht bij de overdracht van de grond middels een bij de notaris te passeren leveringsakte. De bouwkosten worden vastgelegd in een aannemingsovereenkomst met betaling in termijnen volgens een betalingsschema afgestemd op de voortgang van de bouw. Bij levering na aanvang bouw zal over de verstreken bouwtermijnen bouwrente in rekening worden gebracht met een rentepercentage van 5%.


Aanvaarding

De bouw van het complex is inmiddels in volle gang, de aanvaarding is omstreeks medio 2020.

Bijlagen