Bijlagen

Projectinformatie

Object aan Noorddammerweg 24 in De Kwakel met een vloeroppervlak van ca. 481 m². Er zijn ruimschoots voldoende openbare parkeermogelijkheden in de nabije omgeving van het object. Het object zal worden overgedragen “as is and where is”.
Het betreft een bedrijfsruimte met erf, ondergrond en verdere aanhorigheden gebouwd in het jaar 1996 met een vloeroppervlak van ca. 481 m², conform BAG-viewer. Het pand valt onder bestemmingsplan “Langs de Vuurlinie” met als bestemming “Sport”, de ruimte zelf heeft de specifieke aanduiding “discotheek” en is voorheen ook als zodanig in gebruik geweest.
Het indoor speelparadijs Monkey Town, Amstelhof Sport & Health Club en Golfcentrum Uithoorn zijn direct naast het object gelegen.


Ligging/bereikbaarheid

Het object is eenvoudig bereikbaar via de N196, hierdoor zijn Schiphol, Hoofddorp, de rijkswegen A4/A5 richting Amsterdam, Haarlem, Den Haag en Rotterdam en de rijksweg A9 richting Schiphol-Oost, Amstelveen en Amsterdam zeer snel te bereiken.
Het dichtstbijzijnde dorpscentrum bevindt zich in Uithoorn, direct aan de rivier de Amstel en heeft een gezellig oud centrum met diverse winkels, horecagelegenheden en een passantenhaven. Tevens is het overdekte winkelcentrum Amstelplein gevestigd in het centrum met een gevarieerd winkelaanbod, waaronder diverse full service supermarkten, diverse lunchgelegenheden en een parkeergarage voor ca. 300 auto’s verdeeld over twee parkeerdekken, waarvan het eerste overdekt is. Parkeren in de garage is gratis. Nadere informatie treft u aan op de website van winkelcentrum Amstelplein: winkelcentrum-amstelplein.nl


Huursituatie

  • Dit object is verhuurd.
  • Ingang huurovereenkomst  06-02-2015.
  • Huurperiode 10 jaar.
  • Expiratiedatum 05 februari 2025.
  • Optie voortzetting  5 jaar, tot 05 februari 2030.
  • Opzegtermijn  tenminste één  jaar.

 

Voor de precieze huurgegevens wordt verwezen naar de huurovereenkomst welke is op te vragen bij de makelaar en notaris.

Het is onbekend of de huidige huurder het gehuurde op dit moment nog in gebruik heeft en of er nog aan de huurverplichtingen wordt voldaan.


Milieu

Verkoper verklaart dat ten aanzien van de bodem/het grondwater behorende bij of onderdeel uitmakende van het object geen onderzoek naar verontreinigingen en mogelijke gebruiksbeperkingen heeft plaatsgevonden. Verkoper verklaart dat hem betreffende eventuele verontreiniging van de grond en/of het grondwater van het verkochte niets bekend is. Elke aansprakelijkheid van verkoper jegens koper, hoe ook genaamd en onder welke titel dan ook, voor eventuele verontreiniging van de grond en/of het grondwater van de gehele onroerende zaak wordt uitgesloten. Tevens vrijwaart koper verkoper voor alle aansprakelijkheid, hoe ook genaamd en onder welke titel dan ook, die uit de aanwezigheid van bodem- en/of grondwatervervuiling in de onroerende zaak kan voortvloeien.


Energielabel

Verkoper beschikt niet over een energie- prestatiecertificaat of een daaraan gelijkwaardig document als bedoeld in de Regeling energieprestatie gebouwen  en zal daar ook voorafgaand aan de levering niet over beschikken. Koper aanvaardt dit gegeven en maakt geen aanspraak op verstrekking van één van voornoemde documenten.


Bestemmingsplan

Het object valt onder bestemmingsplan “Langs de Vuurlinie”. De bestemming van de grond is sport. De betreffende ruimte heeft de specifieke bestemming discotheek. De voor sport aangewezen gronden zijn bestemd voor:

Sport- en ontspanningsactiviteiten, waaronder ook ondergeschikte, hoofdzakelijk aan sport gerelateerde, buitenschoolse opvang;

Detailhandel in aanverwante artikelen;

Ter plaatse van de aanduiding ‘horeca van categorie 3’: horeca ten behoeve van de sportvoorzieningen van categorie 3 van de Staat van Horeca-activiteiten;

Ter plaatse van de aanduiding ‘discotheek’: tevens een discotheek, zoals bedoeld in categorie IV van de Staat van Horeca-activiteiten;

Ter plaatse van de aanduiding ‘wellness’: tevens wellness faciliteiten met ondersteunende horeca uit categorie 2A van de Staat van Horeca-activiteiten en waarbij in ieder geval wordt begrepen een praktijkruimte voor fysiotherapie, kapper, sauna, tattooschop en zonnestudio.

 

Voor de meest actuele informatie verwijzen wij naar: ruimtelijkeplannen.nl


Nadere informatie & toegang besloten digitale dataroom

Indien u geïnteresseerd bent in een mogelijke verwerving van deze onroerende zaak en derhalve nadere informatie wenst, verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met Dionne Toenbreker van BT Makelaars. De huidige huurovereenkomst kan worden verkregen door middel van aanmelding bij Jochem Houtveen. U kunt een e-mail sturen naar info@btmakelaars.nl. Teneinde toegang te verkrijgen tot de huurovereenkomst dient een gegadigde de volgende gegevens te overleggen: naam en adres organisatie contactperso(o)n(en), e-mailadres(sen), telefoonnummer(s), kopie uittreksel Kamer van Koophandel.

De volledige informatie van het object alsmede het biedformulier treft u bijgaand aan.

Bijlagen