Privacyverklaring

BT Makelaars vindt uw privacy erg belangrijk. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. BT Makelaars is een NVM-makelaar. In deze verklaring wordt ook uitgelegd welke gegevens aan NVM worden verstrekt en wat NVM met deze gegevens doet. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Uw persoonlijke gegevens worden altijd vertrouwelijk behandeld en wij gebruiken uw gegevens alleen voor diensten waar u om hebt gevraagd.

Bij bedrijfspanden


U wilt uw bedrijfspand verkopen, verhuren of laten taxeren en geeft daarbij opdracht aan BT Makelaars:
– U wilt uw bedrijfspand verkopen. Zie 4.
– U wilt uw bedrijfspand verhuren. Zie 5.
– U wilt een bedrijfspand laten taxeren. Zie 3.

U wilt een bedrijfspand kopen of huren en geeft daarbij opdracht aan BT Makelaars:
– U wilt een bedrijfspand kopen. Zie 6.
– U wilt een bedrijfspand huren. Zie 7.

Als u op zoek bent naar een bedrijfspand en u heeft hiervoor niet BT Makelaars via een opdracht ingeschakeld dan zijn de volgende situaties mogelijk:
– U wilt vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van het aanbod van BT Makelaars. Zie 2.
– U wilt zelfstandig of met uw eigen makelaar een bedrijfspand voor koop of huur bezichtigen welke via BT Makelaars wordt aangeboden. Zie 1.
– U wilt zelfstandig of met behulp van uw eigen makelaar een bedrijfspand kopen dat via BT Makelaars wordt aangeboden. Zie 8.
– U wilt zelfstandig of met behulp van uw eigen makelaar een bedrijfspand huren dat via BT Makelaars wordt aangeboden. Zie 9.

Verwerkingsverantwoordelijke


In het kader van de bedrijfsactiviteiten van BT Makelaars worden persoonsgegevens verwerkt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de privacy wetgeving stelt. Voor al deze verwerkingen is BT Makelaars de verwerkingsverantwoordelijke. De contactgegevens zijn:

BT Makelaars
KVK nummer 67663339
Beechavenue 139 1119RB Schiphol-Rijk
info@btmakelaars.nl
020-3166166

Wij nemen uw privacy serieus


BT Makelaars en de NVM nemen uw privacy erg serieus en zien de regels rondom gegevensbescherming als logische fatsoensnormen. Wij verwerken uw gegevens zorgvuldig en volgens de voorschriften van de privacy wetgeving en besteden veel aandacht aan een adequate beveiliging zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Alle NVM-makelaars investeren continu in het bieden van goede dienstverlening. Een onderdeel hiervan is het NVM-brede privacyprogramma. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Inkijken, wijzigen of verwijderen van gegevens


Wilt u weten welke gegevens wij van u hebben, stuur ons dan per brief of e-mail uw verzoek toe. NVM verwerkt geen namen of andere direct identificerende gegevens. Als u wilt weten welke gegevens NVM verwerkt, neem dan ook contact met ons op. Wij zorgen er vervolgens voor dat u geïnformeerd wordt. Ook als u gegevens wilt wijzigen of verwijderen, stuur dan een gemotiveerde brief of e-mail naar info@btmakelaars.nl. Uw verzoek zal zo snel mogelijk worden ingewilligd, tenzij de wet verplicht om de gegevens te bewaren of als er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen wijziging of verwijdering verzetten.

Hoe kunt u een klacht indienen?


Als u een klacht heeft over het gegevensgebruik van BT Makelaars, neem dan eerst contact met ons op. Mocht u er met ons niet uitkomen, dan kunt contact opnemen met de klachtencoördinator van de NVM via: secretariaatCL@nvm.nl. In die situatie zal ook de NVM Functionaris voor de Gegevensverwerking zich over de klacht buigen. U heeft daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl tel. 0900-2001201).

Hoe lang bewaart BT Makelaars de gegevens?


BT Makelaars bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk. In onderstaand schema is te vinden hoe lang dit is. Een aantal gegevens bewaren wij langdurig:
– Een aantal gegevens van de dienstverlening bewaren wij 20 jaar, omdat wij gedurende deze periode aansprakelijk kunnen worden gesteld voor beroepsfouten.
– De gegevens waaruit blijkt dat wij de verplichte toets in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) hebben uitgevoerd, bewaren wij 5 jaar.

 1. U wilt een bedrijfspand bezichtigen wat via de BT Makelaars wordt aangeboden
In dit contact maakt BT Makelaars bezichtigingsafspraken, geeft BT Makelaars u een goed beeld van het bedrijfspand en legt BT Makelaars vast wat uw mening is van dit pand. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn bij BT Makelaars
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. a 1 jaar
Datum van bezichtiging en uw mening over de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed. a 1 jaar
Overige informatie die u aan BT Makelaars verstrekt. a 1 jaar

 

Ontvangers van gegevens
a Verkoper of verhuurder van pand

2. U wilt vrijblijvend door BT makelaars op de hoogte gehouden worden van het aanbod
Het doel van dit contact is dat BT Makelaars u op de hoogte brengt van mogelijk voor u interessante bedrijfspanden. Dit gebeurt tot het moment dat u aangeeft geen behoefte meer te hebben aan deze service. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn bij
BT Makelaars
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.  geen Tot intrekking van toestemming
Het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen. Op basis van het zoekprofiel kan een aanbod worden samengesteld.  geen Tot intrekking van toestemming
Overige informatie die u aan BT Makelaars verstrekt.  geen Tot intrekking van toestemming

3. U wilt een taxatie van een bedrijfspand laten uitvoeren en u heeft hiervoor BT Makelaars ingeschakeld
Het doel van dit contact is dat BT Makelaars voor uw bedrijfspand een taxatie uitvoert of laat uitvoeren. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn bij BT Makelaars
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.  a 20 jaar
Gegevens van uw woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed om de waarde te bepalen. a 20 jaar
Overige informatie die u aan uw NVM-makelaar/taxateur verstrekt.  geen 20 jaar

 

Ontvangers van gegevens
a Validatie instituut op taxaties.

4. U verkoopt uw bedrijfspand en u heeft hiervoor BT Makelaars ingeschakeld
Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw bedrijfspand, inzicht te krijgen in de waarde van en belangstelling voor uw pand, belangstellenden rond te leiden en namens u te onderhandelen en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt BT Makelaars ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn bij BT Makelaars
Uw naam, bedrijfsnaam, adres en overige contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. b 20 jaar
De reden van verkoop.  geen 3 jaar
De datum van aanmelding van het pand en de periode dat het pand te koop staat of heeft gestaan. a 20 jaar

De omschrijving en kenmerken van het pand zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, foto’s en video’s van het pand.

 

Indien dit met BT Makelaars is afgesproken worden bovenstaande gegevens bekend gemaakt op funda, andere vastgoed websites en op de website van BT Makelaars. Dit gebeurt voor promotie van uw bedrijfspand en worden daar tot maximaal 1 jaar na de transactie getoond.

a 20 jaar
De reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht.  geen 3 jaar
Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hierbij wordt ook de identiteiten van de uiteindelijke eigenaar (Ultimate Beneficial Owners) vastgesteld en vastgelegd. c 5 jaar
Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling. b 20 jaar
Wanneer het pand is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum. a 20 jaar
Overige informatie die u aan BT Makelaars verstrekt.  geen 3 jaar

 

Ontvangers van gegevens
a NVM (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)
b Notaris, koper, aankoopmakelaar
c FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)

5. U verhuurt uw bedrijfspand en u heeft hiervoor BT Makelaars ingeschakeld
Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw bedrijfspand, belangstellenden rond te leiden, inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid van de potentiële huurder en voor u een goede huurovereenkomst op te stellen. Daarbij stelt BT Makelaars ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn bij BT Makelaars
Uw naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. a 20 jaar
De reden van verhuur.  geen 3 jaar
De omschrijving en kenmerken van het object zoals de huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en foto’s en video’s. geen 20 jaar
De eisen die u stelt aan de huurder. a 20 jaar
Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde. a 20 jaar
Overige informatie die u aan BT Makelaars verstrekt.  geen 3 jaar

 

Ontvangers van gegevens
a Huurder

6. U bent op zoek naar een bedrijfspand om aan te kopen en u heeft hiervoor BT Makelaars ingeschakeld
Het doel van dit contact is om in opdracht van u, een voor u een passend bedrijfspand te vinden, namens u de onderhandelingen uit te voeren en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt BT Makelaars ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn bij BT Makelaars
Uw naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. c 20 jaar
Het zoekprofiel waarin uw huisvestingswensen zijn opgenomen.  geen 3 jaar
Gegevens over uw huidige huisvesting zoals de koop- en huurprijs. De reden van koop.  geen 3 jaar
Uw eisen aan de huisvesting. c 3 jaar
Indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw financieringsmogelijkheden.  geen 3 jaar
Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hierbij wordt ook de identiteiten van de uiteindelijke eigenaar (Ultimate Beneficial Owners) vastgesteld en vastgelegd. b 5 jaar
Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde. Deze gegevens worden ook aan de verkopende makelaar en de notaris verstrekt. d 20 jaar
Wanneer het bedrijfspand is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum. geen 20 jaar
Overige informatie die u aan BT Makelaars verstrekt.  geen 3 jaar

 

Ontvangers van gegevens
a NVM (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)
b FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)
c Verkoper en verkoopmakelaar
d Notaris, verkoper, verkoopmakelaar

7. U bent op zoek naar een huurpand en u heeft hiervoor BT Makelaars ingeschakeld
Het doel van dit contact is om in opdracht van u een geschikt bedrijfspand te vinden met een passend huurcontract. Daarbij stelt BT Makelaars ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn bij BT Makelaars
Uw naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. a 20 jaar
Het zoekprofiel waarin uw huisvestingswensen zijn opgenomen.  geen 3 jaar
Gegevens over uw huidige huisvesting zoals de koop- en huurprijs.  geen 3 jaar
Uw eisen aan de huisvesting. a 3 jaar
Indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw mogelijkheden om een huurprijs te betalen.  geen 3 jaar
Gegevens die nodig zijn als de verhuurder een huurderstoets (NVM Businesstoets) eist. Deze toets is een gerechtvaardigd belang van de verhuurder. a 3 jaar
Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde. a 20 jaar
Overige informatie die u aan BT Makelaars verstrekt.  geen 3 jaar

 

Ontvangers van gegevens
a Verhuurder

8. U wilt een bedrijfspand kopen wat via BT Makelaars wordt aangeboden
U wilt een bedrijfspand kopen wat via BT Makelaars wordt aangeboden. Voor dit contact staat BT Makelaars met u en eventueel uw makelaar in contact in verband met het biedingsproces. Daarna voert BT Makelaars de voorbereidende activiteiten uit voor het koopcontract en de overdracht. In dit contact stelt BT Makelaars ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn bij BT Makelaars
Uw naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. b 20 jaar
Uw mening over het aangeboden pand. b 3 jaar
Gegevens over de biedingen. b 3 jaar
Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hierbij wordt ook de identiteiten van de uiteindelijke eigenaar (Ultimate Beneficial Owners) vastgesteld en vastgelegd. d 5 jaar
Indien met de verkoper afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw mogelijkheden om een koopprijs te betalen of aan andere eisen van de verkoper te voldoen. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verkoper. b 3 jaar
Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde. c 20 jaar
Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum en ook postcode van het vorig huisvestingsadres van de koper. a 3 jaar
Overige informatie die u aan BT Makelaars verstrekt. b 3 jaar

 

Ontvangers van gegevens
a NVM (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)
b Verkoper
c Notaris, koper, aankoopmakelaar
d FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)

9. U wilt een bedrijfspand huren wat via BT Makelaars wordt aangeboden
U wilt een bedrijfspand huren wat via BT Makelaars wordt aangeboden. Het doel van dit contact is om vast te stellen of u aan de eisen van de verhuurder voldoet en om namens de verhuurder het huurcontract voor te bereiden. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn bij BT Makelaars
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. a 20 jaar
Uw eisen aan de huisvesting. a 3 jaar
Gegevens om vast te stellen dat u aan de eisen van de verhuurder voldoet. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verhuurder. Deze vaststelling kan bijvoorbeeld door de NVM Businesstoets. a  5 jaar
Gegevens die nodig zijn als een toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hierbij wordt ook de identiteiten van de uiteindelijke eigenaar (Ultimate Beneficial Owners) vastgesteld en vastgelegd. b 5 jaar
Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde. a 20 jaar
Overige informatie die u aan BT Makelaars verstrekt. a 3 jaar

 

Ontvangers van gegevens Rol
a Verhuurder Verantwoordelijke
b FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland) Verantwoordelijke

Gegevensgebruik door de NVM


BT Makelaars verstrekt bepaalde gegevens aan de NVM. NVM is voor de ontvangen gegevens de verwerkersverantwoordelijke. De NVM doet het volgende met deze gegevens:

  1. Zorgen dat alle NVM-makelaars een actueel aanbod hebben van woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed die c.q. dat via NVM-makelaars worden c.q. wordt aangeboden.
  2. Zorgen dat het actuele aanbod geplaatst wordt op funda en andere (huizen)websites.
  3. Zorgen voor een database waardoor taxaties en andere waardebepalingen mogelijk zijn en inzichten opgebouwd kunnen worden over de ontwikkelingen in de woningmarkt, bedrijfsonroerendgoed markt en de agrarische vastgoedmarkt. De gegevens in deze database worden voor onbepaalde tijd bewaard.

Lees hier wat NVM met de verstrekte gegevens doet.

A. Actueel aanbod woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed bij NVM-makelaars
Als u een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed via een NVM-makelaar wilt verkopen worden de volgende gegevens bekend gemaakt bij andere NVM-makelaars:
– Het adres van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed, de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van het object.
– Datum dat het object op de markt komt, datum dat het object van de markt wordt gehaald. Verkoop onder voorbehoud, verkoopdatum en transactieprijs.

Deze gegevens worden door NVM-makelaars gebruikt voor de dienstverlening aan hun klanten (zoekers naar een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed). Deze gegevens worden onbeperkt bewaard in verband met de database met historisch aanbod, zie onder C.

B. Actueel aanbod woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed op (huizen)websites, waaronder funda
Als u een woning, een bedrijfspand of agrarisch vastgoed via een NVM-makelaar wilt verkopen worden na overleg met u ook gegevens bekend gemaakt bij funda en andere (huizen)websites. Het gaat dan om de volgende gegevens:
– Het adres van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed, de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van het object.
– Datum dat het object op de markt komt, verkoopdatum.

Met deze gegevens wordt uw object onder de aandacht gebracht bij consumenten, professionele partijen en/of derden die zelf zoeken via (woning)websites. U geeft via uw NVM-makelaar toestemming om dit al dan niet te doen. Deze gegevens kunnen maximaal één jaar na de verkoopdatum c.q. de datum dat een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed van de markt wordt gehaald nog zichtbaar zijn op deze websites.

C. Database met historisch aanbod
Van alle woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed die via een NVM-makelaar worden verkocht, worden de volgende gegevens in de NVM-database vastgelegd:
– Het adres van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed, de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van het object.
– Datum dat het object op de markt komt, datum dat het object van de markt wordt gehaald. Verkoop onder voorbehoud, verkoopdatum en transactieprijs.
– De postcode (1234AB) van het vorige (woon)adres van de koper.
De hiervoor genoemde gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard.

Met de hiervoor genoemde gegevens maakt NVM analyses van de woningmarkt mogelijk. De NVM verstrekt deze gegevens aan geselecteerde derden, namelijk:
– Taxateurs, voor het doen van taxaties en andere waardebepalingen.
– Validatie-instituten, voor het controleren van taxatierapporten.
– Gemeenten, voor het vaststellen van WOZ-waardes.
– Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, voor onderzoek naar de woningmarkt.
– Universiteiten, voor onderzoeksdoeleinden.
– NVM-makelaars in het kader van dienstverlening aan hun klanten.
– Niet NVM-makelaars, banken, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties, voor onderzoeksdoeleinden (bijv. de woningbehoefte in een bepaalde regio).
Deze partijen hebben uitsluitend toegang tot gegevens voor de genoemde doelen en waar mogelijk worden gegevens alleen op geaggregeerd niveau verstrekt. NVM is een verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevens. De contactgegevens zijn:

NVM
Postbus 2222
3430 DC Nieuwegein
cv@nvm.nl
KvK 30102683
NVM heeft een functionaris voor de gegevensverwerking. Deze is bereikbaar via fg@nvm.nl.


BT Makelaars behoudt zich het recht voor de inhoud van deze privacyverklaring te wijzigen en te actualiseren. De laatste versie van onze privacyverklaring wordt op onze website gepubliceerd en wij raden u dan ook aan deze privacyverklaring regelmatig opnieuw te bekijken bij een bezoek aan onze website. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin vragen heeft dan kunt u contact met ons opnemen op telefoonnummer 020 – 3166 166 of per e-mail op info@btmakelaars.nl.
Laatst herzien 22 mei 2018