+31 (0)20 3 166 166

Diensten

Ondersteuning bij alle facetten van bedrijfshuisvesting

Ondersteuning bij alle facetten van bedrijfshuisvesting

Bedrijfshuisvesting vraagt om aandacht. Veel ondernemers hebben daar vaak de tijd en de kennis niet voor. Bij BT Makelaars kunt u terecht voor alle facetten die te maken hebben met commercieel vastgoed.

Dat kan bijvoorbeeld gaan over:

Het in de verhuur/verkoop-portefeuille nemen van een object is slechts het begin van het proces. Immers, het is zaak om zo snel mogelijk een geschikte huurder/koper te vinden, waarbij voor de opdrachtgever ingeval van verhuur ook zaken als looptijd, huurprijs, staat van oplevering en, (last but not least), de solvabiliteit van de huurder van groot belang zijn.

Allemaal zaken die u met een gerust hart aan ons kan overlaten.

Voor de objecten in onze portefeuille wordt op maat een “plan van aanpak” gemaakt om het specifieke object binnen- en buiten ons netwerk te presenteren, zoals bijvoorbeeld het:

– maken van een adequate projectinformatie (uiteraard tweetalig);
– plaatsen van de informatie op diverse sites, waaronder Funda-in-Business etc.;
– maken van en lay-out en plaatsen van een bord;
– maken van een leaflet of brochure;
– plaatsen van advertenties in specifieke, doelgroepgerichte media;
– maken van een promotiefilm, bijvoorbeeld met een drone;

en het bedenken en uitvoeren van andere ludieke acties.

Het inschakelen van een “eigen adviseur” bij de aanhuur of aankoop van een nieuwe of vervangende bedrijfshuisvesting is voor veel bedrijven nog geen logische stap. En dat terwijl het een belangrijke beslissing is voor lange termijn. Huisvesting is niet alleen een omhulsel waarbinnen werkzaamheden worden uitgevoerd, het is het visitekaartje van het bedrijf en moet ook nog eens een goed bereikbare locatie zijn voor medewerkers en klanten. Daarnaast moet het een plek zijn waar men zich prettig voelt door de sfeer, de indeling en de inrichting.

Wij adviseren en ondersteunen bedrijven gedurende dit gehele proces, van zoektocht tot en met oplevering. Het stappenplan wat hieraan ten grondslag ligt leggen wij graag aan u uit.

Bij veranderende omstandigheden kan het zijn dat de voorwaarden van een overeengekomen en nog lopende huurovereenkomst niet meer voldoen aan de wensen van de huurder of de marktomstandigheden. Ook als u niet van plan bent te verhuizen is het heronderhandelen van een huurovereenkomst vaak een actie die kan leiden tot een lagere huurprijs en/of andere aanpassingen aan de voorwaarden in de overeenkomst. Dit kan zowel op het moment van expiratie als tijdens de looptijd door ons worden beoordeeld. Niet alleen de huurprijs is een belangrijk onderdeel van de overeenkomst, er zijn nog vele andere punten die een belangrijke (financiële) rol spelen tijdens én aan het einde van een huurtermijn.

Wij informeren u graag over de mogelijkheden (en onmogelijkheden) die uw huurovereenkomst biedt!

Zijn de commerciële voorwaarden over een transactie al in kannen en kruiken, maar willen partijen datgene wat is afgesproken op een verantwoorde manier op papier zetten, zodat ook anderen (bijvoorbeeld rechtsopvolgers van partijen) de strekking van hetgeen is overeengekomen begrijpen en ook in de toekomst zullen (moeten) respecteren? In dat geval dragen wij zorg voor adviseren over en het opstellen van de overeenkomst op basis van door u aan te dragen gegevens.

Daarnaast behandelen wij juridische conflicten tussen huurders en verhuurders op het gebied van uitzetting, wanbetaling e.d.

Na het bereiken van overeenstemming over huisvesting begint het proces van verbouwen, inrichten en verhuizen. Een proces waar veel bedrijven tegenop zien, niet in het minst omdat het geen “corebusiness” is en de tijd vaak ontbreekt om hier voldoende aandacht aan te kunnen besteden. Iemand binnen het bedrijf hiermee belasten om dit naast de reguliere werkzaamheden te organiseren resulteert veelal in teleurstelling. Wij nemen u deze zorg indien gewenst uit handen en zorgen dat uw bureau klaarstaat op de nieuwe locatie zodat u naadloos door kunt werken.

Wij werken samen met gerenommeerde bedrijven op dit vlak die garant staan voor een kwalitatief hoogwaardig opleveringsniveau.

Bij de aan- of verkoop van bedrijfs- en/of kantoorruimte is het belangrijk om de waarde van het pand vast te laten stellen zodat u zeker weet dat u het pand voor de juiste, marktconforme prijs aan- of verkoopt. Ook bij aan- of verhuur, een huurprijsherziening of verlenging van een huurovereenkomst van een bedrijfspand kan een taxatie belangrijk zijn om te controleren of de huurprijs de juiste hoogte heeft. Op dit specifieke vakgebied werken wij samen met Wagenhof Bedrijfsmakelaars, die voldoen aan de hoogste eisen en standaarden in de markt. De rapporten worden door alle instanties geaccepteerd, of het nu gaat om een taxatie voor de bank (financiering), de accountant (jaarcijfers, bedrijfsopvolging) of de belastingdienst (fiscale aangelegenheden)