Bijlagen

Projectinformatie

28 multifunctionele bedrijfsunits van ca. 200 m² elk, gelijkelijk verdeeld over de begane grond en eerste verdieping. Voorzien van onder meer een overheaddeur, personenentree en aansluitpunten ten behoeve van een toilet en pantry. De units worden casco opgeleverd.


Ligging / bereikbaarheid

De bedrijfsverzamelgebouwen liggen aan de voet van de afrit van de Rijksweg A4/A44/A5 richting Amsterdam, Haarlem, Den Haag en Rotterdam aan de nieuwe N201. Daarnaast is de locatie eenvoudig te bereiken vanaf de A9 en vanuit Amstelveen. De Luchthaven Schiphol is zowel met de auto als met het openbaar vervoer binnen enkele minuten bereikbaar. Het openbaar vervoer van- en naar Park Schiphol-Rijk wordt verzorgd door ConneXXion en Sternet. In de spits rijden de bussen met een frequentie van elke 7 minuten en buiten de spits elke 15 minuten. Er zijn diverse haltes op het park. Nadere informatie treft u aan op de website www.connexxion.nl.

Naar verwachting zal in 2020 een HOV (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) transferium zijn gerealiseerd aan de entree van het park (kruising Fokkerweg/Kruisweg), die de bereikbaarheid van Schiphol-Rijk nog verder zal optimaliseren. Dit zogenaamde “Knooppunt Zuid” ligt op een steenworp afstand van de kantoren. Na realisatie zal er ongeveer iedere 2 minuten een bus stoppen op Knooppunt Zuid, van waaruit via (deels) autonome busbanen de hele regio Schiphol, Amsterdam en Hoofddorp bereikbaar zal zijn. Nadere informatie treft u aan op de website www.vervoerregio.nl.


Vloeroppervlak

De units hebben een oppervlak van ca. 200 m² elk, gelijkelijk verdeeld over de begane grond en 1e verdieping.


Parkeren

Per unit zijn 3 gereserveerde parkeerplaatsen beschikbaar gelegen op eigen terrein.

Tevens zijn er 17 extra parkeerplaatsen beschikbaar.


Opleveringsniveau

De units worden opgeleverd voorzien van:

  • personenentree;
  • overheaddeur (3,00 m hoog en 3,40 m breed);
  • betonnen trap naar de verdieping;
  • maximale vloerbelasting begane grondvloer 2.000 kg/m²;
  • maximale vloerbelasting verdiepingsvloer 400 kg/m²;
  • aluminium buitenkozijnen voorzien van isolatieglas;
  • meterkast met nutsaansluitingen (water en elektra).

 

Voor nadere informatie omtrent het opleveringsniveau verwijzen wij naar de uitgebreide informatie brochure welke tevens online beschikbaar is.


Koopsom

Voor de koopsom van de units en de extra parkeerplaatsen verwijzen wij u naar de bijgevoegde prijslijst in de projectinformatie.


Opties, overeenkomst

Om in de gelegenheid gesteld te worden een financiering te regelen en de nodige vergunningen te toetsen kan een kosteloze optie worden verkregen voor een periode van vier weken. Na deze periode dient een bindende reserveringsovereenkomst te worden getekend. Bij het sluiten van de koop wordt een bindende koop- en aannemingsovereenkomst getekend. Voor de nader van toepassing zijnde voorwaarden wordt verwezen naar de reserveringsovereenkomst.


Kadaster

De grond wordt in volle eigendom verworven. De grond en opstallen worden kadastraal gesplitst in separate units. Iedere koper wordt daardoor volledig eigenaar van zijn unit alsmede een aandeel in het mandelig terreindeel welke is bestemd als toegangsterrein/parkeerplaatsen en –indien van toepassing- van het deel bestemd voor groenvoorziening. Elke unit is apart met hypotheek te belasten en is verkoop- en/of verhuurbaar. Hieruit volgt dat iedere koper afzonderlijk zal worden aangeslagen voor onroerendezaakbelasting en nutsvoorzieningen.


Betaling Koopsom

De koopsom is onderverdeeld in grond- en ontwikkelingskosten en bouwkosten. De grond- en ontwikkelingskosten en de vervallen bouwtermijnen worden in rekening gebracht bij de overdracht van de grond middels een bij de notaris te passeren leveringsakte. De bouwkosten worden vastgelegd in een aannemingsovereenkomst met betaling in termijnen volgens een betalingsschema afgestemd op de voortgang van de bouw. Bij levering na aanvang bouw zal over de verstreken bouwtermijnen bouwrente in rekening worden gebracht met een rentepercentage van 5%.


Aanvaarding

De bouw van het complex is gestart, aanvaarding medio 2020.

Bijlagen